W tym video poruszam temat zaufania do Siebie.

Czy ufasz sobie?

Czy szukasz odpowiedzi na zewnątrz?

Czy ufasz temu co czujesz?

Otrzymałaś już PREZENT, który dla Ciebie przygotowałam? Zapisz się na newsletter i otrzymaj „Przekaz dla Twojej Wewnętrznej Kobiety” tutaj: http://magdalenaglistak.com/

By dołączyć do Strefy Kobiecego Rozwoju ( do 31 sierpnia): https://rozwojownia.przestrzenkobiet.com/product/stefa-kobiecego-rozwoju/

Zapisz się na listę oczekujących na Wirtualną Akademię Kobiecości: https://www.magdalenaglistak.com/akademia-kobiecosci

Facebook: https://www.facebook.com/PrzestrzenKobiet/

Insta:https://www.instagram.com/stories/przebudzeniekobiecosci/